Home Italia Benedettina 20. Italia Benedettina
20 Italia Benedettina

20. Italia Benedettina

Lettere di Dom Jean Leclercq (1911-1993), a cura di Valerio Cattana – Claudia Galli – Henri Rochais, Cesena, 2000, p. lii-1729, ill. 75, euro 180,00.

Categoria: