Home Monasticon Italiae 3. Monasticon Italiae
2 Monasticon

3. Monasticon Italiae

Monasticon Italiae. III, Puglia e Basilicata, a cura di G. Lunardi, H. Houben, G. Spinelli, Cesena, 1986, xi-228 pp.

Categoria: